logo - LifePark
Právoplatné stavebné povolenie    
Začiatok výstavby
Predpokladaný koniec výstavby        
21. marec 2017
máj 2017
marec 2019