logo - LifePark

RODINNÝ DOM – BYT

ZÁKLADY

 • Založenie objektu je navrhnuté na základovej doske hrúbky cca 250 mm. Horná hrana základovej dosky je navrhnutá s vyspádovaním.

ZVISLÉ A VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

 • V podzemnom podlaží je nosný systém navrhnutý zo železobetónových obvodových a vnú-torných nosných stien v kombinácii s nosnými stĺpmi.
 • Nosný systém rodinného trojdomu tvoria v nadzemných podlažiach murované priečne nosné steny z keramických tvaroviek hrúbky 250 mm.
 • Stropné konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky s hrúbkou 200 mm.
 • Stuženie objektu je zabezpečené vnútornými nosnými stenami a tuhosťou železobetónových stropov.
 • Schodisko je navrhnuté ako jednoramenné železobetónové doskové so zakrivenou výstupnou čiarou.
 • Obvodové nenosné steny hrúbky 250 mm – murivo z keramických tvaroviek
 • Akustické samonosné medzibytové steny hrúbky 250 mm – murivo z keramických tvaroviek AKU.
 • Deliace priečky hrúbky 115 mm z keramických priečkových tvaroviek.
 • Predsadené sadrokartónové steny sú použité pri železobetónových stenách ako inštalačné predsadené steny pre vedenia rozvodov TZB.
 • Sadrokartónové podhľady v minimálnom rozsahu na zakrytie rozvodov TZB.

FASÁDA

 • Tepelná izolácia bude z minerálnej vlny hr. do 200 mm podľa druhu obvodovej konštrukcie (železobetónové alebo murované konštrukcie). Kontaktný zatepľovací systém.
 • Farebné stvárnenie bude predmetom návrhu architekta.

STRECHA

 • Hlavnou hydroizoláciou na strechách a terasách je izolácia na báze PVC.
 • Tepelné izolácie v strešnom plášti sú z tvrdeného polystyrénu hr. 300 mm
 • Pôchodzna strecha z betónovej dlažby do terčov (vo vymedzenom rozsahu).
 • Ostatná časť ako terasa s predprípravou na ľubovoľnú úpravu (napr. pochôdzna dlažba, zeleň, štrk).

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN, STROPOV A PODLÁH

 • Murované, železobetónové steny a železobetónové stropy budú omietnuté vápenno-cementovou omietkou hr. 10 – 20 mm – strojová omietka. Na omietku bude nanesený 2× náter odolný proti oteru.
 • Železobetónové steny a stropy v suterénnych podlažiach budú bez povrchovej úpravy ponechané ako pohľadový betón.
 • Priečky, steny v kúpeľniach a WC budú omietnuté vápenno-cementovou omietkou hr. 10 – 20 mm – strojová omietka.
 • Sadrokartónové predsadené steny a podhľady budú opatrené penetračným náterom – 2× náter odolný proti oteru.
 • Spádové vrstvy v garážach sa vyhotovia ako súčasť nosnej železobetónovej konštrukcie s nášľapnou vrstvou z liatej podlahy.
 • V bytoch budú na horizontálnu nosnú železobetónovú dosku položené vrstvy kročajovej izolácie, na ktoré sa urobí poter.
 • Potery budú po obvode od stien oddelené izoláciou 5 mm.
 • V technických priestoroch v suteréne sa na železobetónovú konštrukciu urobí poter, ktorého povrchovou úpravou bude protiprašný náter sivej farby.
 • Časť vnútorných bytových priestorov – kúpeľne, WC priestory a chodby – sa opatria zavesenými sadrokartónovými hladkými podhľadmi na systémovom kovovom rošte vo výške podľa rozvodov TZB v nevyhnutnom rozsahu.

VÝPLNE DVERNÝCH A OKENNÝCH OTVOROV

 • Okná, dvere a zasklené steny z kvalitných hliníkových profilov s izolačným trojsklom.
 • Vnútorné parapety plastové.
 • Vonkajšie parapety z hliníkového plechu vo farbe okenných rámov.
 • Vchodové dvere do bytov sa použijú bezpečnostné v oceľovej zárubni s viacbodovým uzamykaním s požiarnou odolnosťou EI 30-D3.

ZABUDOVANÝ INTERIÉR

 • Poštové schránky zabudované pri vstupe.

ZÁSOBOVANIE VODOU

 • Samostatnou vodovodnou prípojkou.
 • Meranie spotreby vo vodomernej šachte na pozemku pri vjazde do areálu.
 • PO hydrant – 1 ks na požiarne účely je v areáli.
 • Pri terase vývod na údržbu zelene.

ODKANALIZOVANIE

 • Dažďová kanalizácia cez retenčnú nádrž a splašková kanalizácia sa zlučujú a spoločne sú ako jednotná kanalizácia zaústené do vonkajšej verejnej kanalizácie.

TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA A KÚRENIE

 • Zdroj tepla – pre každý z bytov zvlášť bude slúžiť závesný kondenzačný kotol umiestnený v šatníku na 3. NP.
 • Na vykurovanie objektu budú použité doskové vykurovacie telesá.
 • V obývacích izbách pri zasklených stenách budú podlahové konvektorové vykurovacie telesá bez ventilátorov.
 • V kúpeľniach budú rebríkové vykurovacie telesá a ako doplnkové kúrenie bude zhotovené vykurovanie zo spiatočného potrubia rozvodu v podlahe.
 • Na prípravu teplej vody bude slúžiť stacionárny zásobníkový ohrievač vody s nepriamym ohrevom umiestnený pod kotlom.
 • Regulácia tepla priestorovým termostatom umiestneným v referenčnej miestnosti.
 • V obývacej izbe predpríprava na krbové teleso.

ELEKTROINŠTALÁCIA

 • Rozvádzač silnoprúdu a slaboprúdu je umiestnený v priestore určenom na montované šatníky, elektrický rozvádzač silnoprúdu s hlavným vypínačom.
 • Svietidlá – v každej izbe bytu budú voľné vývody pre svietidlá ukončené v zmysle STN.
 • Dodávka samotných svietidiel a žiaroviek nie je súčasťou štandardu (žiarovka s objímkou bude iba vo vstupnej hale).
 • Zásuvky a vypínače sú realizované kompletne vo všetkých priestoroch bytu.
 • Vývody na slaboprúd budú na každom nadzemnom podlaží.
 • Audiovrátnik – v každom byte bude inštalovaný domáci telefón. Na žiadosť klienta je možné nainštalovať videovrátnik, nie je však súčasťou štandardu.

VZDUCHOTECHNIKA

 • Vetranie WC a kúpeľní je riešené podtlakovo prostredníctvom ventilátorov s výfukom do potrubia vyústeného nad strechu objektu.
 • Prívod vzduchu je riešený z okolitých miestností bytu cez bezprahové dvere.
 • Vetranie kuchýň – odsávacie potrubie ukončené jednoduchou uzávierkou.
 • Podtlakové vetranie kuchýň je riešené prostredníctvom digestorov (digestory nie sú súčasťou štandardu).

KUCHYNSKÁ LINKA

 • Kuchynská linka a spotrebiče nie sú súčasťou štandardného vybavenia.
 • Bude realizovaná len základná príprava vývodov ku kuchynskej linke.