logo - LifePark
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. je popredná stavebná spoločnosť na Slovensku s viac ako 50-ročnou tradíciou v stavebnom priemysle.
V roku 2004 vstúpil do spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. významný európsky stavebný koncern STRABAG, stala sa tak jeho 100-percentnou dcérskou spoločnosťou.

Developerská činnosť na Slovensku začína písať svoju históriu po roku 1989, keď novovzniknuté alebo transformované stavebné spoločnosti vypĺňajú voľný priestor po bývalej „komplexnej bytovej výstavbe“. Rozvoj tohto podnikania sa etabloval v spoločnosti ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. v období rokov 2000 – 2003.

 • Od roku 2002 na Slovensku pôsobí spoločnosť MISCHEK SLOVAKIA, spol. s r.o., ktorej materská firma Mischek Bau AG ma v Rakúsku 40-ročnú tradíciu v oblasti developmentu bytových projektov.
 • Obidve spoločnosti ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. v roku 2004, ako aj MISCHEK SLOVAKIA, spol. s r.o., sa v roku 2006 stávajú súčasťou stavebného koncernu STRABAG.
 • V roku 2008 s cieľom dosiahnutia synergetického efektu obidve spoločnosti zlučujú svoje aktivity do spoločnosti STRABAG-ZIPP Development s.r.o.
 • Od 1. novembra 2014 spoločnosť mení svoje obchodné meno. Od uvedeného dátumu spoločnosť pôsobí pod novým názvom „STRABAG Development s.r.o.“
 • Spoločnosť naďalej ostáva súčasťou koncernu STRABAG a plánuje sa venovať svojej hlavnej činnosti, t. j. developmentu rezidenčných projektov.
 • 1. januára 2017 dochádza k zlúčeniu spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. so spoločnosťou STRABAG Development s.r.o.
 • STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom spoločnosti STRABAG Development s.r.o.

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. sa svojou činnosťou zameriava najmä na

 • dodávku a realizáciu stavieb na kľúč,
 • realizáciu inžinierskych stavieb,
 • výrobu a montáž prefabrikovaných konštrukcií účelne dopĺňaných monolitickými alebo oceľovými konštrukciami,
 • realizáciu rekonštrukcií historických a pamiatkovo chránených stavieb.
Realizuje optimálne riešenia a poskytuje komplexné služby charakteristické pre túto oblasť.
Projekt LifePark Residence zastrešuje spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. komplexne – ako investor, realizátor výstavby i predajca v jednej osobe.

Vysoká kvalita, vysoká výkonnosť, presné plnenie termínov dodávok, silne dimenzované technické i výrobné kapacity posunuli spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. medzi najsilnejšie stavebno-výrobné podniky na domácom trhu.

REALIZOVANÉ BYTOVÉ PROJEKTY:

 • Obytný súbor AGRIA, I. etapa, mesto: NITRA / 95 bytov
 • Obytný súbor AGRIA, II. etapa, mesto: NITRA / 91 bytov
 • Polyfunkčný dom POPRAD – TATRANSKÉ NÁMESTIE, mesto: POPRAD / 69 bytov, 21 obchodných priestorov
 • Polyfunkčný dom POPRAD – JUH, mesto: POPRAD / 47 bytov, 4 obchodné priestory
 • Bytový dom MANHATTAN, mesto: BRATISLAVA II / 163 bytov, 3 obchodné priestory, 3 ateliéry
 • Obytný súbor ZIPAVA, I. etapa, mesto: STUPAVA / 112 bytov, 9 obchodných priestorov
 • Obytný súbor ZIPAVA, II. etapa, mesto: STUPAVA / 112 bytov, 9 obchodných priestorov
 • Obytný súbor ZIPAVA, III. etapa, mesto: STUPAVA / 60 bytov
 • Bytové domy REZIDENCIE MACHNÁČ, I. etapa, mesto: BRATISLAVA I / 31 bytov
 • Bytové domy REZIDENCIE MACHNÁČ, II. etapa, mesto: BRATISLAVA I / 138 bytov