logo - LifePark
LifePark Residence je jednou z najlepších možností, ako kvalitne, zdravo a pohodlne bývať.
Byty a rodinné domy na Drotárskej ceste sú však aj atraktívnou, výhodnou a bezpečnou investíciou, ktorá ponúka zaujímavé zhodnotenie.
Zárukou je samotná lokalita, výborná dostupnosť ale aj charakter a kvalita stavebného prevedenia. Jej garant, renomovaná spoločnosť STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o., je súčasťou medzinárodného stavebného konzorcia.

Vysoká kvalita, vysoká výkonnosť, presné plnenie termínov dodávok, silne dimenzované technické
i výrobné kapacity posunuli spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. medzi najsilnejšie stavebno-výrobné podniky na domácom trhu. Za ostatné roky sa môže STRABAG na Slovensku popýšiť výstavbou 10 objektov – svojim klientom už odovzdali do užívania 918 bytov, množstvo nebytových a obchodných priestorov.

Medzi nesporné výhody patrí aj fakt, že projekt LifePark Residence zastrešuje táto spoločnosť komplexne – ako investor, realizátor výstavby i predajca v jednej osobe.

Atraktivitu projektu zvyšuje aj to, že ponuka je limitovaná – v celom objekte sa nachádza iba 19 bytov, 2 nebytové priestory a 3 rodinné domy.
Ak teda uvažujete o výhodnej investícii, práve teraz je ten najvyšší čas.