logo - LifePark
Naším partnerom v oblasti hypoték je spoločnosť Broker Service Group, ktorá vám bezplatne zabezpečí kompletný hypotekárny servis.

Monika Jurčová
mjurcova@bsg.sk
0903 511 424

Jana Filipová
jfilipova@bsg.sk
0918 804 137

Len štyri kroky k bytu na dobrej adrese

1. Rezervačná zmluva

Uzavretie rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku vo výške 5.000 € do 3 pracovných dní od jej podpisu.

2. Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve sa podpisuje do 30 kalendárnych dní od podpisu Rezervačnej zmluvy. Do 5 pracovných dní po jej podpise sa uhrádza časť kúpnej ceny vo výške 20 % z kúpnej ceny bytu.

3. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva sa podpisuje po skolaudovaní novostavby a zapísaní bytov na list vlastníctva. Spôsob a výška úhrady, 80 % z ceny bytu, budú uvedené v kúpnej zmluve.
Po uhradení kúpnej ceny podá predávajúci návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra, na základe návrhu sa uskutoční zmena vlastníctva nehnuteľnosti na kupujúceho.

4. Odovzdanie bytu

Kupujúci si prevezme nehnuteľnosť na základe preberacieho protokolu. Všetky kroky zabezpečí developer.